VEKALETNAME BİLGİLERİ

ADRES: Arapsuyu mah.Atatürk Bulvarı NO:89 Fatma Kaymaz Sitesi A blok Kat:3 D:8 KONYAALTI/ANTALYA

Av. Miraç Karaçal (T.C. Kimlik No:21133341570)

aynı adreste çalışan Av. Pınar Karaçal (T.C. Kimlik No:37081851306)

ÜÇKAPILAR V.D (21133341570)

VEKALETNAME İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
Notere aşağıdaki yetkilerin de vekâlette olmasını istediğinizi söyleyiniz:

  • Ahz-ü kabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ alma, mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad - soyad değiştirme davası açma yetkisi.
  • Şirket adına çıkartılacak vekâletlerde şirket adına vekâleten şahsı adına asaleten ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletle hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz, böylece gerekli olması halinde tekrar vekâletname çıkartmakla uğraşmazsınız.
  • Boşanma vekâletnamesi ya da tanıma, tenfiz davası olduğu notere mutlaka söylenmelidir.
  • Boşanma Vekaletnamesi için notere 2 adet fotoğrafla ve nüfus cüzdanı ile gidilmelidir.

Tanıma davası için talep edilen evraklar:

  1. Yurtdışındaki mahkeme tarafından verilen boşanma kararının aslı ve Apostille şerhi alınmış olmalıdır.
  2. Boşanma kararının kesinleşmiş olması zorunludur. Karardaki ibare “Taraflar bu mahkeme kararına …… gün içerisinde itiraz etmediği için boşanma kararı ………….. tarihinde kesinleşmiştir.” şeklinde olmalıdır. Bu belge Apostille şerhi taşımalıdır.(Kesinleşme şerhi kararın aslı üzerinde yer alabilir veya ayrı bir evrak olarak düzenlenmiş olabilir.)
  3. Yukarıda belirtilen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmiş olması gerekmektedir.
  4. Türkçeye tercüme yapıldıktan sonra resmi kurumlar (Noter veya Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş olması gerekmektedir.
  5. Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi istenilmektedir.
  6. Yurt dışında bulunanlar en az 2 adet vesikalık fotoğraflarıyla konsolosluktan vekaletname çıkartabilirler. Ayrıca o ülkenin yetkili mercilerinden de vekaletname çıkartabilirler ( örnek; noter ) ancak bu durumda vekaletname için Apostille şerhi almak ve vekaleti de Apostille’i de Türkçeye tercüme ettirmek gerekecektir.

Apostille nedir?

Apostille, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostille’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostille kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir.

Bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonu’nda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirir.

Apostil tasdiği gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansı’nın tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.

Apostillerde ana başlığın Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılması zorunludur.