Gayrimenkul Hukuku

  • Ortaklığın giderilmesi davaları
  • Elatmanın önlenmesi davaları
  • Tapu iptal ve tescil davaları
  • Ecrimisil davaları
  • Önalım davaları
  • Menkul ve gayrımenkul malların devrine ilişkin hukuki işlemler