Avrupa Birliği Hukuku

  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine'ne yapılacak başvurularda hukuki prosedürün işletilmesi ve temsil
  • İnsan hakları ihlallerine karşı dava