Sağlık Hukuku

  • Özel sağlık kuruluşları, sigorta şirketleri, hekimler ve hastaların, sağlık hukukundan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalarda temsili
  • Sağlık hukukundan doğan maddi ve manevi tazminat davaları