Ticaret Hukuku

  • Şirket ana sözleşmelerinin yazılması
  • Ana sözleşme değişikliklerinin yapılması ve sermaye artırımının yapılması
  • Şirket genel kurul işlemleri
  • Şirket hisse devri işlemleri
  • Şirket kuruluş, tür değiştirme ve şirket birleşmeleri
  • Şirketlere ve kooperatiflere sürekli danışmanlık hizmetinin verilmesi